Kategoria: Organizm człowieka

Organizm ludzki jest jednością psychosomatyczną, co oznacza, że w chorym ciele nie znajdziemy zdrowej psychiki. Również zaburzona psychika wpływa negatywnie na ciało. Lecząc człowieka należy o tym pamiętać. Natomiast z innej perspektywy (mikrobiologicznej) ciało ludzkie jest społecznością odrębnych bytów biologicznych, jakimi są wyspecjalizowane w różnych funkcjach komórki. Dbajmy więc o stabilne warunki bytowania komórek, zapewniając organizmowi homeostazę.