Kategoria: Dobrostan psychiczny

Dobrostan psychiczny, czyli popularne „Well-being” jest fundamentem zdrowia, gdyż człowiek jest jednością psychosomatyczną.